VeriFace 4.0.1.1230

VeriFace 4.0.1.1230

VeriFace – Shareware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating
VeriFace là một phần mềm để xác định hình ảnh kỹ thuật số của một người sử dụng một Lenovo IdeaPad. Phần mềm nhận dạng khuôn mặt này thường được sử dụng trong hệ thống an ninh, nhưng Veriface là chủ yếu là phù hợp để nâng cao Windows đăng nhập trong hành động hoặc khác nhau tập tin mã hóa và giải mã hóa.

Tổng quan

VeriFace là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi VeriFace.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.257 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VeriFace là 4.0.1.1230, phát hành vào ngày 20/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/01/2008.

VeriFace đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của VeriFace đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho VeriFace!

Cài đặt

người sử dụng 1.257 UpdateStar có VeriFace cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản